Het lichtfeest van Kerstmis is voorbij. Het vieren van een Nieuw Begin, dat altijd zoveel associaties oproept met pure onschuld en echtheid. En een nieuw begin werd het zeker, ruim 20 eeuwen geleden, nadat Jezus van Nazareth geboren was. En hij uiteindelijk voor de meeste aardbewoners uitgroeide tot grootste spirituele leraar die we ons kunnen herinneren. Andere kwalificaties, die later door religieuze tradities vanuit een vernauwd bewustzijn aan hem zijn gegeven, blijven hier even achterwege.

Vanuit een verruimd bewustzijn, het christusbewustzijn, probeerde Jezus in essentie voor te leven wat zijn missie was. Hij deed dat met een moed en overtuigingskracht die zijn weerga niet kende. Er was geen verschil tussen wat hij mensen voor hield als goddelijke Waarheid, en hoe hijzelf vorm gaf aan zijn leven. Geen spoor van zelfverheerlijking, of andere klein-menselijke stuiptrekkingen van het ego.

Zuiverheid

Jezus viel volledig samen met zijn boodschap. In grote wijsheid, zuiverheid, waarachtigheid en echtheid. Volledig in zijn Kracht, vertrouwend op de uitzonderlijke gaven waarmee hij naar de aarde kwam. Helder en krachtig, maar tegelijkertijd even zachtmoedig, empathisch, als bescheiden. En bovenal als hartstochtelijk pleitbezorger van onvoorwaardelijke Liefde als antwoord op het menselijk tekort. Dus ook op alle lijden dat daardoor is veroorzaakt in de loop der tijden. Omdat alleen liefde zonder voorwaarden elke vorm van menselijk lijden kan transformeren.

Waar helaas geen nadruk op is gelegd door christelijke tradities, is hoezeer Jezus krachtig benadrukte dat wij die goddelijke natuur altijd mee dragen in ons mens zijn. We zijn goddelijk bezielde wezens. Waar tradities vooral probeerden God voor te stellen als ongenaakbaar en almachtig, als een hardvochtig superwezen tegenover een kleine, nietige mens, leerde Jezus precies het tegenovergestelde. Namelijk dat wij mensen in onze diepste essentie absoluut goddelijke wezens zijn.

Afspiegeling…?

Althans in later gevonden geschriften, die opzettelijk zijn weg gelaten uit de bibliotheek die men bijbel is gaan noemen. Want in het bijbelse en door angst verkrampte denken, wordt de mens neergezet als hooguit een vage “afspiegeling” van God. Gebaseerd op de redenatie dat elke schepping van een kunstenaar ergens altijd een projectie is, van wie hij of zij zelf ten diepste is. Zo gedacht kon de Goddelijke Intelligentie onmogelijk de mens geschapen hebben, als dat schepsel niet tenminste enigszins op hemzelf “gelijkende trekken” had.

Maar Jezus van Nazareth, die in de eerste plaats geboren werd als mens, benadrukte gedurende zijn leven nadrukkelijk de goddelijke natuur (afkomst) en goddelijke bestemming van ieder mens. Plus de unieke, eveneens goddelijke gaven en kwaliteiten waarover die mens in aanleg beschikt om Goed te doen. En die afhankelijk van aanleg, levensweg en bewustZijn, in meer of mindere mate tot uitdrukking kunnen worden gebracht in dit aardse leven. Jezus zag de mens uitdrukkelijk als goddelijk van oorsprong, en dus als medeschepper van de Goddelijke Intelligentie. Een goddelijk wezen, dat vooral geneigd en in staat is tot al het Goede. En juist niet als een klein, onhandig schepsel, dat sterk geneigd zou zijn tot alle kwaad… Zoals talloze angstpredikers na hem wilden doen geloven.

Unieke boodschap

Het spreekt voor zich waarom zoveel later gevonden geschriften waarin Jezus juist deze unieke en inspirerende boodschap verkondigt, bewust zijn weg gelaten uit wat door de kerk werd uitgeroepen tot “enige en ware bijbel”. Immers, de mens die zich eindelijk bewust wordt van de verbinding met zijn goddelijke natuur, en aldus leert leven vanuit Liefde, kan niet langer gemanipuleerd worden, door hem klein te houden als onbeduidend. Tegenover een immens grote God, voor wie nooit iets goed genoeg is. Een veeleisend opperwezen, dat vanuit zijn oneindige superieuriteit altijd wel iets heeft aan te merken op ons handelen…

Als we ook maar iets van die helende boodschap hebben gevoeld of bespeurd in de afgelopen week, dan heeft het Kerstfeest beantwoord aan waarvoor het bedoeld is. Een krachtig ritueel van Licht en Liefde, om mensen te herinneren aan hun onschuld. En aan hun oorsprong als goddelijk wezen van Licht en liefde…!