Auteur: admin - pagina 2

Straatinterview met een Amsterdammer

‘Goedemiddag meneer, mag ik u misschien een vraag stellen?’ “Natuurlijk, vragen staat vrij, ga je gang….” ‘Fijn, dank u wel. Wat ik graag wil weten of u afgelopen 2 jaar misschien ook verbitterd bent geraakt?’ “Verbitterd….?!” ‘Ja, verbitterd. Dus dat je diep van binnen eigenlijk boos bent op alles en iedereen, speciaal op degenen die..

Lees verder

Een ander antwoord op beperking

Steeds meer mensen in deze tijd brengen bewust beperkingen aan in hun persoonlijk leven. Soms gedreven door een sterk verlangen naar eenvoud en zelf willen voorzien in hun basale levensbehoeften. Zoals het verbouwen van eigen groente. Soms ook als antwoord op een wereld die bol staat van prikkels en verslaving aan oppervlakkige relaties en consumptiedrang…

Lees verder

Leve de wintertijd…!

Wanneer over 10 jaar in oktober een groepje toeristen met hypersonische snelheid onderweg is voor een late herfstvakantie naar Mars, zit er in die raket vast een kalende zakenman die zich beklaagt dat het lijkt alsof het zoveel langzamer gaat dan vorig jaar. Om zich daarna in een flits te realiseren dat hij tot overmaat..

Lees verder

Principes als moreel kompas

Deze week keek ik enkele documentaires terug over leven en werk van de gebroeders Anker. De bekende Friese tweeling-advocaten, die gespecialiseerd zijn in die ene juridische discipline welke steeds minder populariteit geniet. Strafrecht. Hun advocatenpraktijk rust in oorsprong op een zestal principes. Morele grondslagen die ze goten in beton, en waaraan niet te tornen viel…

Lees verder

Het genoeg van Mens zijn

Rond 1970 had ik het geluk dat mijn basisschool z’n tijd ver vooruit was. Verschillen in talenten, capaciteiten, persoonlijke interesses en voorkeuren van kinderen waren méér dan welkom. Waar mogelijk zelfs bevestigd als een vernieuwende norm, die haaks stond op hoe het onderwijs zich na de oorlog had ontwikkeld. Zo ontdekten we spelenderwijs dat al..

Lees verder

Barmhartigheid als keuze

Afgelopen week hoorde ik uit de eerste hand een aangrijpend verhaal. Een nog zelfstandig wonende buurvrouw van 88 jaar oud, die inmiddels 17 jaar weduwe is, kreeg te horen dat één van haar benen moet worden afgezet. Nadat andere behandelmogelijkheden zijn uitgeput, kwam dit slecht nieuws gesprek aan als een mokerslag. Niet alleen bij haar,..

Lees verder

Het meest beladen onderwerp…

Er zijn twee onderwerpen die op een verjaardag of andere ontspannen aangelegenheid maar beter vermeden kunnen worden. Tenminste, voor wie de sfeer graag goed wil houden, en wil voorkomen dat ontspannen gekeuvel plotseling omslaat in een discussie op leven en dood. Vroeger was er slechts één onderwerp dat zorgvuldig omzeild diende te worden. Namelijk de..

Lees verder

Daadkracht als teken van Licht

Voor mensen die hun leven lang gewend zijn aan leven in een democratische rechtsstaat, is dat vanzelfsprekend geworden. Het besef hoe groot en kostbaar dat geschenk eigenlijk wel niet is, kan zich wel ontwikkelen door ervaringen die we opdoen. Maar de diepere betekenis van vrijheid in mogen zeggen wat je denkt, gelijke rechten voor alle..

Lees verder

Bezinning, troost en dankbaarheid

Meer dan ooit, stond het vieren van Kerstmis dit jaar bij veel mensen in het teken van bezinning, , troost en dankbaarheid. Bezinning op vragen als wat ten diepste blijvend van waarde is, als er factoren zijn die ons beperken. Waardoor de vrijheid in bewegen die er altijd was, eens even wat minder vanzelfsprekend is…

Lees verder

Waarom Licht altijd sterker is

Nog vier dagen te gaan en het is Kerst. Het jaarlijkse feest van Licht dat markeert hoe de allerdonkerste dagen van het jaar hun tijd weer hebben gehad. Zodat met hoop en verwachting kan worden uitgezien naar het Licht waarin het leven zich het liefst ontwikkelt. Er is geen ander moment in het jaar waarin..

Lees verder